Menu

Frauen o Mammen

1967 hann e paar engageert o motiveert « Jongmeedercher » de Veräin van de Frauen o Mammen van Huldang gegrënnt.

Datt wor fir vill Frauen eng Miilichkeet sich ze geseen on zesamen jiett ze ënnerhuallen. 

Om Loof van de Joëren woren vill Aktivitéiten om Programm : Koch on Baachcouren, Bloummencouren, Kannerbal, Kannersecondhand ...

Een Deel vam Erliis jieet zugonsten van sozialen Oriitungen zu Lëtzeburrig.

Eist Joër schléisse mer aaf mat engem Ausfluch op de Chrëstmaart (Oochen, Tréier, Köln), wu mer dono zesamen ässe jinn. Bei Begräfnisser suargen d'Frauen zesamen mat den Heedfrënn om Sall fir d'Ässen.

X