Sall Huldang

                        Sall Huldang

Menu

 Les Amis de Huldange a.s.b.l.

Sall Huldang
Sall Huldang

Comité ASBL

Et wor Samsdes, den 12. Januar 1985 wi éisen neien Huldanger Sall ogewien juff.

Veräinsvertreter om ASBL Comité

Zant villen Joëren ha mer zu Huldang eent flott Veräinsliäwen. Hoktdesdags ha mer 5 Veräiner hei zu Huldang, dei on enger A.S.B.L. zesamengehaalen jiänn. Zu dänen Veräner gehiiren : Heedfrënn, Huldanger Frënn, Jugend, Frauen o Mammen, on de Gesang.