Menu

 Les Amis de Huldange a.s.b.l.

Sall Huldang

Sall Huldang

Comité ASBLEt wor Samsdes, den 12. Januar 1985 wi éisen neien Huldanger Sall ogewien juff.

Zant villen Joëren ha mer zu Huldang eent flott Veräinsliäwen. Hoktdesdags ha mer 5 Veräiner hei zu Huldang, dei on enger A.S.B.L. zesamengehaalen jiänn. Zu dänen Veräner gehiiren : Heedfrënn, Huldanger Frënn, Jugend, Frauen o Mammen, on de Gesang.

Veräinsvertreter om ASBL Comité

X